نمایش 1–20 از 208 نتیجه

نمایش 10 20 40

پنکیک آینه دار مای شماره 10

 • مناسب برای رنگ پوست: تیره , گندمی
 • یکنواخت کننده سطح پوست
 • مات کننده و جذب چربی های اضافی صورت
 • همراه با آینه

پنکیک آینه دار مای شماره 09

 • مناسب برای رنگ پوست: تیره , گندمی
 • یکنواخت کننده سطح پوست
 • مات کننده و جذب چربی های اضافی صورت
 • همراه با آینه

پنکیک آینه دار مای شماره 08

 • مناسب برای رنگ پوست: تیره , گندمی
 • یکنواخت کننده سطح پوست
 • مات کننده و جذب چربی های اضافی صورت
 • همراه با آینه

پنکیک آینه دار مای شماره 07

 • مناسب برای رنگ پوست: تیره , گندمی
 • یکنواخت کننده سطح پوست
 • مات کننده و جذب چربی های اضافی صورت
 • همراه با آینه

پنکیک آینه دار مای شماره 05

 • مناسب برای رنگ پوست: گندمی , متوسط
 • یکنواخت کننده سطح پوست
 • مات کننده و جذب چربی های اضافی صورت
 • همراه با آینه

پنکیک آینه دار مای شماره 04

 • مناسب برای رنگ پوست: متوسط
 • یکنواخت کننده سطح پوست
 • مات کننده و جذب چربی های اضافی صورت
 • همراه با آینه

پنکیک آینه دار مای شماره 03

 • مناسب برای رنگ پوست: متوسط
 • یکنواخت کننده سطح پوست
 • مات کننده و جذب چربی های اضافی صورت
 • همراه با آینه

پنکیک آینه دار مای شماره 01

 • مناسب برای رنگ پوست: روشن
 • یکنواخت کننده سطح پوست
 • مات کننده و جذب چربی های اضافی صورت
 • همراه با آینه

پنکیک آینه دار مای شماره 02

 • مناسب برای رنگ پوست: روشن , متوسط
 • یکنواخت کننده سطح پوست
 • مات کننده و جذب چربی های اضافی صورت
 • همراه با آینه

پنکیک دوکاره مای شماره 17

 • مناسب برای رنگ پوست: تیره
 • ایجاد پوستی صاف، یکدست و طبیعی
 • استفاده از پد خشک پوشش بالا
 • استفاده از پد مرطوب پوشش بسیار بالا

پنکیک دوکاره مای شماره 16

 • مناسب برای رنگ پوست: گندمی
 • ایجاد پوستی صاف، یکدست و طبیعی
 • استفاده از پد خشک پوشش بالا
 • استفاده از پد مرطوب پوشش بسیار بالا

پنکیک دوکاره مای شماره 14

 • مناسب برای رنگ پوست: گندمی
 • ایجاد پوستی صاف، یکدست و طبیعی
 • استفاده از پد خشک پوشش بالا
 • استفاده از پد مرطوب پوشش بسیار بالا

پنکیک دوکاره مای شماره 13

 • مناسب برای رنگ پوست: گندمی
 • ایجاد پوستی صاف، یکدست و طبیعی
 • استفاده از پد خشک پوشش بالا
 • استفاده از پد مرطوب پوشش بسیار بالا

پنکیک دوکاره مای شماره 15

 • مناسب برای رنگ پوست: روشن و متوسط
 • ایجاد پوستی صاف، یکدست و طبیعی
 • استفاده از پد خشک پوشش بالا
 • استفاده از پد مرطوب پوشش بسیار بالا

پنکیک دوکاره مای شماره 11

 • مناسب برای رنگ پوست: روشن و متوسط
 • ایجاد پوستی صاف، یکدست و طبیعی
 • استفاده از پد خشک پوشش بالا
 • استفاده از پد مرطوب پوشش بسیار بالا

پنکیک دوکاره مای شماره 12

 • مناسب برای رنگ پوست: متوسط
 • ایجاد پوستی صاف، یکدست و طبیعی
 • استفاده از پد خشک پوشش بالا
 • استفاده از پد مرطوب پوشش بسیار بالا

پنکیک مای شماره 10

 • حجم: 12 میلی‌لیتر
 • مناسب برای رنگ پوست: برنزه و تیره
 • یکنواخت کننده سطح پوست
 • مات کننده و جذب چربی های اضافی صورت

پنکیک مای شماره 09

 • حجم: 12 میلی‌لیتر
 • مناسب برای رنگ پوست: گندمی
 • یکنواخت کننده سطح پوست
 • مات کننده و جذب چربی های اضافی صورت

پنکیک مای شماره 08

 • حجم: 12 میلی‌لیتر
 • مناسب برای رنگ پوست: تیره
 • یکنواخت کننده سطح پوست
 • مات کننده و جذب چربی های اضافی صورت

پنکیک مای شماره 07

 • حجم: 12 میلی‌لیتر
 • مناسب برای رنگ پوست: گندمی
 • یکنواخت کننده سطح پوست
 • مات کننده و جذب چربی های اضافی صورت