نمایش 1–20 از 156 نتیجه

نمایش 10 20 40

لاک ناخن ژلی بورژوا مدل La Laque Gel شماره 24

 • کیفیتی بی نظیر
 •  پوشش فوق العاده
 • دارای برس حجیم
 • پخش دقیق لاک روی ناخن مطابق با زوایای ناخن
 • دارای دسته برس لاک شیار دار جهت کنترل مواد در هنگام ریزش از برس
 • با بافت ژل مانند

لاک ناخن ژلی بورژوا مدل La Laque Gel شماره 23

 • کیفیتی بی نظیر
 •  پوشش فوق العاده
 • دارای برس حجیم
 • پخش دقیق لاک روی ناخن مطابق با زوایای ناخن
 • دارای دسته برس لاک شیار دار جهت کنترل مواد در هنگام ریزش از برس
 • با بافت ژل مانند

لاک ناخن ژلی بورژوا مدل La Laque Gel شماره 20

 • کیفیتی بی نظیر
 •  پوشش فوق العاده
 • دارای برس حجیم
 • پخش دقیق لاک روی ناخن مطابق با زوایای ناخن
 • دارای دسته برس لاک شیار دار جهت کنترل مواد در هنگام ریزش از برس
 • با بافت ژل مانند

لاک ناخن ژلی بورژوا مدل La Laque Gel شماره 18

 • کیفیتی بی نظیر
 •  پوشش فوق العاده
 • دارای برس حجیم
 • پخش دقیق لاک روی ناخن مطابق با زوایای ناخن
 • دارای دسته برس لاک شیار دار جهت کنترل مواد در هنگام ریزش از برس
 • با بافت ژل مانند

لاک ناخن ژلی بورژوا مدل La Laque Gel شماره 17

 • کیفیتی بی نظیر
 •  پوشش فوق العاده
 • دارای برس حجیم
 • پخش دقیق لاک روی ناخن مطابق با زوایای ناخن
 • دارای دسته برس لاک شیار دار جهت کنترل مواد در هنگام ریزش از برس
 • با بافت ژل مانند

لاک ناخن 1Second بورژوا-07

 • تنوع در رنگبندی
 • ماندگاری بسیار بالا
 • رنگبندی فوق العاده گیرا
 • مناسب با هر سلیقه ای

لاک ناخن 1Second بورژوا-59

 • تنوع در رنگبندی
 • ماندگاری بسیار بالا
 • رنگبندی فوق العاده گیرا
 • مناسب با هر سلیقه ای

لاک ناخن 1Second بورژوا-58

 • تنوع در رنگبندی
 • ماندگاری بسیار بالا
 • رنگبندی فوق العاده گیرا
 • مناسب با هر سلیقه ای

لاک ناخن 1Second بورژوا-48

 • تنوع در رنگبندی
 • ماندگاری بسیار بالا
 • رنگبندی فوق العاده گیرا
 • مناسب با هر سلیقه ای

لاک ناخن 1Second بورژوا-46

 • تنوع در رنگبندی
 • ماندگاری بسیار بالا
 • رنگبندی فوق العاده گیرا
 • مناسب با هر سلیقه ای

لاک ناخن 1Second بورژوا-15

 • تنوع در رنگبندی
 • ماندگاری بسیار بالا
 • رنگبندی فوق العاده گیرا
 • مناسب با هر سلیقه ای

لاک ناخن 1Second بورژوا-12

 • تنوع در رنگبندی
 • ماندگاری بسیار بالا
 • رنگبندی فوق العاده گیرا
 • مناسب با هر سلیقه ای

لاک ناخن 1Second بورژوا-11

 • تنوع در رنگبندی
 • ماندگاری بسیار بالا
 • رنگبندی فوق العاده گیرا
 • مناسب با هر سلیقه ای

لاک ناخن 1Second بورژوا-03

 • تنوع در رنگبندی
 • ماندگاری بسیار بالا
 • رنگبندی فوق العاده گیرا
 • مناسب با هر سلیقه ای

لاک ناخن 1Second بورژوا-01

 • تنوع در رنگبندی
 • ماندگاری بسیار بالا
 • رنگبندی فوق العاده گیرا
 • مناسب با هر سلیقه ای

لاک ناخن 1Second بورژوا-04

65,100 تومان
 • تنوع در رنگبندی
 • ماندگاری بسیار بالا
 • رنگبندی فوق العاده گیرا
 • مناسب با هر سلیقه ای

لاک ناخن کالیستا مدل Tech Shine شماره N24

25,000 تومان
 • دارای برس تخت
 • پوشانندگی بالا
 • دارای جلوه براق و اکلیلی

لاک ناخن کالیستا مدل Tech Shine شماره N12

25,000 تومان
 • دارای برس تخت
 • پوشانندگی بالا
 • دارای جلوه براق و اکلیلی

لاک ناخن کالیستا مدل Tech Shine شماره N43

25,000 تومان
 • دارای برس تخت
 • پوشانندگی بالا
 • دارای جلوه براق و اکلیلی