نمایش 1–20 از 106 نتیجه

نمایش 10 20 40

رنگ مو مشکی نیو پرستیژ کالر سری طبیعی شماره 1 حجم 120 میلی لیتر

17.900 تومان
 • سری : طبیعی
 • مشخصه رنگ : مشکی
 • مناسب برای:آقایان، خانم‌ها
 • حاوی پروتئین، کراتین و ویتامین C
 • حاوی روغن های گیاهی و مولتی ویتامین
 • حجم 120 میلی لیتر
 • آمونیاک کم
 • برند نیو پرستیژ کالر

رنگ مو قهوه ای خیلی تیره نیو پرستیژ کالر سری طبیعی شماره 2 حجم 120 میلی لیتر

17.900 تومان
 • سری : طبیعی
 • مشخصه رنگ : قهوه ای خیلی تیره
 • مناسب برای:آقایان، خانم‌ها
 • حاوی پروتئین، کراتین و ویتامین C
 • حاوی روغن های گیاهی و مولتی ویتامین
 • حجم 120 میلی لیتر
 • آمونیاک کم
 • برند نیو پرستیژ کالر

رنگ مو قهوه ای تیره نیو پرستیژ کالر سری طبیعی شماره 3 حجم 120 میلی لیتر

17.900 تومان
 • سری : طبیعی
 • مشخصه رنگ : قهوه ای تیره
 • مناسب برای:آقایان، خانم‌ها
 • حاوی پروتئین، کراتین و ویتامین C
 • حاوی روغن های گیاهی و مولتی ویتامین
 • حجم 120 میلی لیتر
 • آمونیاک کم
 • برند نیو پرستیژ کالر

رنگ مو قهوه ای نیو پرستیژ کالر سری طبیعی شماره 4 حجم 120 میلی لیتر

17.900 تومان
 • سری : طبیعی
 • مشخصه رنگ : قهوه ای
 • مناسب برای:آقایان، خانم‌ها
 • حاوی پروتئین، کراتین و ویتامین C
 • حاوی روغن های گیاهی و مولتی ویتامین
 • حجم 120 میلی لیتر
 • آمونیاک کم
 • برند نیو پرستیژ کالر

رنگ مو قهوه ای روشن نیو پرستیژ کالر سری طبیعی شماره 5 حجم 120 میلی لیتر

17.900 تومان
 • سری : طبیعی
 • مشخصه رنگ : قهوه ای روشن
 • مناسب برای:آقایان، خانم‌ها
 • حاوی پروتئین، کراتین و ویتامین C
 • حاوی روغن های گیاهی و مولتی ویتامین
 • حجم 120 میلی لیتر
 • آمونیاک کم
 • برند نیو پرستیژ کالر

رنگ مو بلوند تیره نیو پرستیژ کالر سری طبیعی شماره 6 حجم 120 میلی لیتر

17.900 تومان
 • سری : طبیعی
 • مشخصه رنگ : بلوند تیره
 • مناسب برای:آقایان، خانم‌ها
 • حاوی پروتئین، کراتین و ویتامین C
 • حاوی روغن های گیاهی و مولتی ویتامین
 • حجم 120 میلی لیتر
 • آمونیاک کم
 • برند نیو پرستیژ کالر

رنگ مو بلوند نیو پرستیژ کالر سری طبیعی شماره 7 حجم 120 میلی لیتر

17.900 تومان
 • سری : طبیعی
 • مشخصه رنگ : بلوند
 • مناسب برای:آقایان، خانم‌ها
 • حاوی پروتئین، کراتین و ویتامین C
 • حاوی روغن های گیاهی و مولتی ویتامین
 • حجم 120 میلی لیتر
 • آمونیاک کم
 • برند نیو پرستیژ کالر

رنگ مو بلوند روشن نیو پرستیژ کالر سری طبیعی شماره 8 حجم 120 میلی لیتر

17.900 تومان
 • سری : طبیعی
 • مشخصه رنگ : بلوند روشن
 • مناسب برای:آقایان، خانم‌ها
 • حاوی پروتئین، کراتین و ویتامین C
 • حاوی روغن های گیاهی و مولتی ویتامین
 • حجم 120 میلی لیتر
 • آمونیاک کم
 • برند نیو پرستیژ کالر

رنگ مو بلوند خیلی روشن نیو پرستیژ کالر سری طبیعی شماره 9 حجم 120 میلی لیتر

17.900 تومان
 • سری : طبیعی
 • مشخصه رنگ : بلوند خیلی روشن
 • مناسب برای:آقایان، خانم‌ها
 • حاوی پروتئین، کراتین و ویتامین C
 • حاوی روغن های گیاهی و مولتی ویتامین
 • حجم 120 میلی لیتر
 • آمونیاک کم
 • برند نیو پرستیژ کالر

رنگ مو بلوند خیلی خیلی روشن نیو پرستیژ کالر سری طبیعی شماره 10 حجم 120 میلی لیتر

17.900 تومان
 • سری : طبیعی
 • مشخصه رنگ : بلوند خیلی خیلی  روشن
 • مناسب برای:آقایان، خانم‌ها
 • حاوی پروتئین، کراتین و ویتامین C
 • حاوی روغن های گیاهی و مولتی ویتامین
 • حجم 120 میلی لیتر
 • آمونیاک کم
 • برند نیو پرستیژ کالر

رنگ مو مشکی پر کلاغی نیو پرستیژ کالر سری خاکستری شماره 1.1 حجم 120 میلی لیتر

17.900 تومان
 • سری : خاکستری
 • مشخصه رنگ : مشکی پر کلاغی
 • مناسب برای:آقایان، خانم‌ها
 • حاوی پروتئین، کراتین و ویتامین C
 • حاوی روغن های گیاهی و مولتی ویتامین
 • حجم 120 میلی لیتر
 • آمونیاک کم
 • برند نیو پرستیژ کالر

رنگ مو قهوه ای خاکستری تیره نیو پرستیژ کالر سری خاکستری شماره 3.1 حجم 120 میلی لیتر

17.900 تومان
 • سری : خاکستری
 • مشخصه رنگ :قهوه ای خاکستری تیره
 • مناسب برای:آقایان، خانم‌ها
 • حاوی پروتئین، کراتین و ویتامین C
 • حاوی روغن های گیاهی و مولتی ویتامین
 • حجم 120 میلی لیتر
 • آمونیاک کم
 • برند نیو پرستیژ کالر

رنگ مو قهوه ای خاکستری نیو پرستیژ کالر سری خاکستری شماره 4.1 حجم 120 میلی لیتر

17.900 تومان
 • سری : خاکستری
 • مشخصه رنگ :قهوه ای خاکستری
 • مناسب برای:آقایان، خانم‌ها
 • حاوی پروتئین، کراتین و ویتامین C
 • حاوی روغن های گیاهی و مولتی ویتامین
 • حجم 120 میلی لیتر
 • آمونیاک کم
 • برند نیو پرستیژ کالر

رنگ مو قهوه ای خاکستری روشن نیو پرستیژ کالر سری خاکستری شماره 5.1 حجم 120 میلی لیتر

17.900 تومان
 • سری : خاکستری
 • مشخصه رنگ :قهوه ای خاکستری روشن
 • مناسب برای:آقایان، خانم‌ها
 • حاوی پروتئین، کراتین و ویتامین C
 • حاوی روغن های گیاهی و مولتی ویتامین
 • حجم 120 میلی لیتر
 • آمونیاک کم
 • برند نیو پرستیژ کالر

رنگ مو بلوند خاکستری تیره نیو پرستیژ کالر سری خاکستری شماره 6.1 حجم 120 میلی لیتر

17.900 تومان
 • سری : خاکستری
 • مشخصه رنگ :بلوند خاکستری تیره
 • مناسب برای:آقایان، خانم‌ها
 • حاوی پروتئین، کراتین و ویتامین C
 • حاوی روغن های گیاهی و مولتی ویتامین
 • حجم 120 میلی لیتر
 • آمونیاک کم
 • برند نیو پرستیژ کالر

رنگ مو بلوند خاکستری متوسط نیو پرستیژ کالر سری خاکستری شماره 7.1 حجم 120 میلی لیتر

17.900 تومان
 • سری : خاکستری
 • مشخصه رنگ :بلوند خاکستری متوسط
 • مناسب برای:آقایان، خانم‌ها
 • حاوی پروتئین، کراتین و ویتامین C
 • حاوی روغن های گیاهی و مولتی ویتامین
 • حجم 120 میلی لیتر
 • آمونیاک کم
 • برند نیو پرستیژ کالر

رنگ مو بلوند خاکستری روشن نیو پرستیژ کالر سری خاکستری شماره 8.1 حجم 120 میلی لیتر

17.900 تومان
 • سری : خاکستری
 • مشخصه رنگ :بلوند خاکستری روشن
 • مناسب برای:آقایان، خانم‌ها
 • حاوی پروتئین، کراتین و ویتامین C
 • حاوی روغن های گیاهی و مولتی ویتامین
 • حجم 120 میلی لیتر
 • آمونیاک کم
 • برند نیو پرستیژ کالر

رنگ مو بلوند خاکستری خیلی روشن نیو پرستیژ کالر سری خاکستری شماره 9.1 حجم 120 میلی لیتر

17.900 تومان
 • سری : خاکستری
 • مشخصه رنگ :بلوند خاکستری خیلی روشن
 • مناسب برای:آقایان، خانم‌ها
 • حاوی پروتئین، کراتین و ویتامین C
 • حاوی روغن های گیاهی و مولتی ویتامین
 • حجم 120 میلی لیتر
 • آمونیاک کم
 • برند نیو پرستیژ کالر

رنگ مو بلوند پلاتینه نقره ای نیو پرستیژ کالر سری خاکستری شماره 91/2.1 حجم 120 میلی لیتر

17.900 تومان
 • سری : خاکستری
 • مشخصه رنگ : بلوند پلاتینه نقره ای
 • مناسب برای:آقایان، خانم‌ها
 • حاوی پروتئین، کراتین و ویتامین C
 • حاوی روغن های گیاهی و مولتی ویتامین
 • حجم 120 میلی لیتر
 • آمونیاک کم
 • برند نیو پرستیژ کالر

رنگ مو بلوند نقره ای نیو پرستیژ کالر سری خاکستری شماره 10.1 حجم 120 میلی لیتر

17.900 تومان
 • سری : خاکستری
 • مشخصه رنگ : بلوند نقره ای
 • مناسب برای:آقایان، خانم‌ها
 • حاوی پروتئین، کراتین و ویتامین C
 • حاوی روغن های گیاهی و مولتی ویتامین
 • حجم 120 میلی لیتر
 • آمونیاک کم
 • برند نیو پرستیژ کالر