نمایش 1–20 از 126 نتیجه

نمایش 10 20 40

لاک ناخن براق داتمه شماره 8

28.900 تومان
 • نوع: براق
 • پایه رنگ: کرم
 • شماره رنگ: 8
 • حجم: 15میلی لیتر
 • شفافیت بسیار بالا
 • ماندگاری بالا
 • مقاوم در برابر ضربه و آب
 • غلظت بالا
 • پوشش دهی بسیار قوی
 • ساخت ایران

لاک ناخن براق داتمه شماره 26

28.900 تومان
 • نوع: براق
 • پایه رنگ: عسلی
 • شماره رنگ: 26
 • حجم: 15میلی لیتر
 • شفافیت بسیار بالا
 • ماندگاری بالا
 • مقاوم در برابر ضربه و آب
 • غلظت بالا
 • پوشش دهی بسیار قوی
 • ساخت ایران

لاک ناخن اکلیلی داتمه شماره C98

32.900 تومان
 • نوع: اکلیلی/طرح‌دار
 • پایه رنگ: طلایی
 • شماره رنگ: 98
 • حجم: 15میلی لیتر
 • شفافیت بسیار بالا
 • ماندگاری بالا
 • مقاوم در برابر ضربه و آب
 • غلظت بالا
 • پوشش دهی بسیار قوی
 • ساخت ایران

لاک ناخن براق داتمه شماره 67

28.900 تومان
 • پایه رنگ: آبی
 • شماره رنگ: 67
 • حجم: 15میلی لیتر
 • شفافیت بسیار بالا
 • ماندگاری بالا
 • مقاوم در برابر ضربه و آب
 • غلظت بالا
 • پوشش دهی بسیار قوی
 • ساخت ایران

لاک ناخن براق داتمه شماره 82

28.900 تومان
 • پایه رنگ: صورتی
 • شماره رنگ: 82
 • حجم: 15میلی لیتر
 • شفافیت بسیار بالا
 • ماندگاری بالا
 • مقاوم در برابر ضربه و آب
 • غلظت بالا
 • پوشش دهی بسیار قوی
 • ساخت ایران

لاک ناخن براق داتمه شماره 20

28.900 تومان
 • پایه رنگ: آبی کم رنگ
 • شماره رنگ: 20
 • حجم: 15میلی لیتر
 • شفافیت بسیار بالا
 • ماندگاری بالا
 • مقاوم در برابر ضربه و آب
 • غلظت بالا
 • پوشش دهی بسیار قوی
 • ساخت ایران

لاک ناخن براق داتمه شماره 37

28.900 تومان
 • پایه رنگ: آجری
 • شماره رنگ: 37
 • حجم: 15میلی لیتر
 • شفافیت بسیار بالا
 • ماندگاری بالا
 • مقاوم در برابر ضربه و آب
 • غلظت بالا
 • پوشش دهی بسیار قوی
 • ساخت ایران

لاک ناخن مات داتمه شماره m۳۰

32.900 تومان
 • نوع: مات
 • پایه رنگ: خاکی
 • شماره رنگ: m۳۰
 • حجم: 15میلی لیتر
 • شفافیت بسیار بالا
 • ماندگاری بالا
 • مقاوم در برابر ضربه و آب
 • غلظت بالا
 • پوشش دهی بسیار قوی
 • ساخت ایران

لاک ناخن داتمه شماره m۴۰

 • نوع:مات
 • پایه رنگ: زیتونی - خاکستری
 • شماره رنگ: m۴۰
 • حجم: 15میلی لیتر
 • شفافیت بسیار بالا
 • ماندگاری بالا
 • مقاوم در برابر ضربه و آب
 • غلظت بالا
 • پوشش دهی بسیار قوی
 • ساخت ایران

لاک ناخن براق داتمه شماره 78

28.900 تومان
 • پایه رنگ: بنفش
 • شماره رنگ: D78
 • حجم: 15میلی لیتر
 • شفافیت بسیار بالا
 • ماندگاری بالا
 • مقاوم در برابر ضربه و آب
 • غلظت بالا
 • پوشش دهی بسیار قوی
 • ساخت ایران

لاک ناخن براق داتمه شماره 69

28.900 تومان
 • نوع:براق
 • پایه رنگ: قهوه ایی روشن
 • شماره رنگ: 69
 • حجم: 15میلی لیتر
 • شفافیت بسیار بالا
 • ماندگاری بالا
 • مقاوم در برابر ضربه و آب
 • غلظت بالا
 • پوشش دهی بسیار قوی
 • ساخت ایران

لاک ناخن اکلیلی داتمه شماره 158

32.900 تومان
 • نوع:اکلیلی/طرح‌دار
 • پایه رنگ: قهوه ایی روشن
 • شماره رنگ: 158
 • حجم: 15میلی لیتر
 • شفافیت بسیار بالا
 • ماندگاری بالا
 • مقاوم در برابر ضربه و آب
 • غلظت بالا
 • پوشش دهی بسیار قوی
 • ساخت ایران

لاک ناخن اکلیلی داتمه شماره C125

32.900 تومان
 • نوع:اکلیلی/طرح‌دار
 • پایه رنگ: سبز ارتشی
 • شماره رنگ: c125
 • حجم: 15میلی لیتر
 • شفافیت بسیار بالا
 • ماندگاری بالا
 • مقاوم در برابر ضربه و آب
 • غلظت بالا
 • پوشش دهی بسیار قوی
 • ساخت ایران

لاک ناخن اکلیلی داتمه شماره 81

32.900 تومان
 • نوع:اکلیلی/طرح‌دار
 • پایه رنگ: نیلی متالیک
 • شماره رنگ: 81
 • حجم: 15میلی لیتر
 • شفافیت بسیار بالا
 • ماندگاری بالا
 • مقاوم در برابر ضربه و آب
 • غلظت بالا
 • پوشش دهی بسیار قوی
 • ساخت ایران

لاک ناخن براق داتمه شماره 24

28.900 تومان
 • نوع:براق
 • پایه رنگ: قرمز
 • شماره رنگ: 24
 • حجم: 15میلی لیتر
 • شفافیت بسیار بالا
 • ماندگاری بالا
 • مقاوم در برابر ضربه و آب
 • غلظت بالا
 • پوشش دهی بسیار قوی
 • ساخت ایران

لاک ناخن اکلیلی داتمه شماره 122

32.900 تومان
 • پایه رنگ: آبی
 • شماره رنگ: D122
 • حجم: 15میلی لیتر
 • شفافیت بسیار بالا
 • ماندگاری بالا
 • مقاوم در برابر ضربه و آب
 • غلظت بالا
 • پوشش دهی بسیار قوی
 • ساخت ایران

لاک ناخن براق داتمه شماره 21

28.900 تومان
 • نوع:براق
 • پایه رنگ: گلبهی
 • شماره رنگ: 21
 • حجم: 15میلی لیتر
 • شفافیت بسیار بالا
 • ماندگاری بالا
 • مقاوم در برابر ضربه و آب
 • غلظت بالا
 • پوشش دهی بسیار قوی
 • ساخت ایران

لاک ناخن براق داتمه شماره 23

28.900 تومان
 • پایه رنگ: بژ
 • شماره رنگ: S23
 • حجم: 15میلی لیتر
 • شفافیت بسیار بالا
 • ماندگاری بالا
 • مقاوم در برابر ضربه و آب
 • غلظت بالا
 • پوشش دهی بسیار قوی
 • ساخت ایران

لاک ناخن براق داتمه شماره 29

28.900 تومان
 • نوع:براق
 • پایه رنگ: بنفش
 • شماره رنگ: 29
 • حجم: 15میلی لیتر
 • شفافیت بسیار بالا
 • ماندگاری بالا
 • مقاوم در برابر ضربه و آب
 • غلظت بالا
 • پوشش دهی بسیار قوی
 • ساخت ایران

لاک ناخن براق داتمه شماره 19

28.900 تومان
 • نوع: براق
 • پایه رنگ: گلبهی
 • شماره رنگ: 19
 • حجم: 15میلی لیتر
 • شفافیت بسیار بالا
 • ماندگاری بالا
 • مقاوم در برابر ضربه و آب
 • غلظت بالا
 • پوشش دهی بسیار قوی
 • ساخت ایران